เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

 "..วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. หลังจากอาตมาเสร็จงานที่ต้องรีบทำ จึงนอนพักพอเริ่มจับอานาปา เห็นท่านลุง (พระยายมราช) มายืนอยู่ใกล้ๆ บอกว่า

"ไปสำนักงานท่านหน่อยสัก ๕ นาทีก็พอ"

ท่านพูดแล้วก็ออกเดิน อาตมาจึงตามท่านไป พอเข้าเขตก็เห็นท่านที่เคยรู้จักยืนอยู่มาก พอเข้าไปใกล้ท่านหนึ่งที่ยืนอยู่ หน้าท่านกลายเป็นยักษ์เขี้ยวโง้ง พอเห็นก็ทราบว่าเป็นยักษ์ปลอม จึงบอกท่านว่า "การเป็นยักษ์ไม่ควรจะเป็นท่าน ควรจะเป็นท่านเวสสุวัณ"

พอพูดจบหน้ายักษ์ปลอมก็หายไปกลายเป็น ท่านสหัมบดีพรหม

อาตมาถามท่านสหัมบดีพรหมว่า "ทำไมท่านจึงกลายเป็นยักษ์ได้"

ท่านบอกว่า "ผมเคยเป็นท้าวเวสสุวัณมาก่อน"

เมื่อเข้าไปในสำนักงานท่านลุง วันนี้แปลกใจเท่าที่เคยเห็นรูปเจ้าหน้าที่ทุกคน แม้แต่ท่านลุงทั้งสองเคยเป็นคนธรรมดา แต่วันนี้เป็นเทวดาและพรหมหมด รูปร่างสวยสะโอดสะองมากใส่ชฎากันหมด อาตมาถามท่านสหัมบดีพรหมว่า "เป็นเพราะอะไร"

ท่านตอบว่า "วันนี้มีจำเลยเหลืองมาก ที่ไปตามคุณมาก็เพื่ออยากจะให้รู้ว่า พวกเหลืองถ้าทำชั่วมีผลตามนี้ เป็นการเตือนคุณด้วยการให้ดูของจริง และเมื่อสอบสวนเหลือง จึงทรงเครื่องและรูปร่างตามความเป็นจริง"

เวลาเดียวกันนั้นได้ยินเจ้าหน้าที่โจทย์ คณะเหลือง ทั้งหลาย คำว่า "เหลือง" ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์ เป็นนักบวชอีกพวกหนึ่งที่ไม่มีธรรมวินัย ทำตนแบบชาวบ้านหลอกลวงเขากิน

สรุปคำสอน และเธอสารภาพตามนั้นว่า หัวหน้าที่ถูกสอบสวนนุ่งเหลืองตั้งแต่อายุ ๑๐ ปีเศษ ตายเมื่ออายุ ๗๐ ปีเศษ ตายมาแล้วไม่เกินหนึ่งปี รอการสอบสวนอยู่นาน ที่สำนักงานนี้หนึ่งวันของเขาเท่ากับเวลาของเรา ๕๐ ปี เมื่อรอเกือบปีจึงยังไม่ถึงชั่วโมงของเขา

ความประพฤติขณะมีชีวิต

๑) ไม่เคารพพระธรรมวินัย

๒) สะสมทรัพย์สิน ชอบเอาของสงฆ์ (เงินสงฆ์) มาเป็นของตน เขาให้มาสร้าง ๑๐๐ บาท สร้างเพียง ๒๕ บาท นอกนั้นเก็บไว้เป็นของตนเอง (ขโมยเงินสงฆ์)

๓) ไม่เคยให้ใครกู้เงิน แต่ชอบซื้อที่ดินเก็บไว้ขายเมื่อมีราคาแพง

๔) ทำตนเคร่งครัดเรียบร้อยเจริญศรัทธาดี (หน้าเนื้อใจเสือ) คนหลงในมายา (เจ้าเล่ห์) ติดใจทำบุญให้มากๆ ที่อยู่สวยงามเพราะความเป็นคนเจ้าเล่ห์

๕) เป็นนักเทศน์ประกาศธรรม แต่ตนเองไม่เคยทำตามนั้นเลย ประพฤติตัวชั่วช้าตรงข้ามกับคำสอนที่สอนชาวบ้าน เป็นต้น

เป็นอันว่าหัวหน้ารับเรียบร้อยหมดทุกข้อ ท่านลุงเลยไม่ฟังลูกน้องหรืออาจะเป็นคนละสำนัก แต่มีเกรดขนาดเดียวกัน

ท่านลุงบอกว่า ทั้งหมดนี้ไปอเวจีมหานรกหมด เพราะทำกรรมชั่วเป็นอาจิณกรรม.."


ห้องสมุดธรรมะ