เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

เนื้อหาในห้องสมุดธรรมะนี้ ส่วนใหญ่ได้มาโดยรวบรวมจากหนังสือ และคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี หรือที่บ้านสายลม ซ.สายลม ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

แม้ว่ามีบางส่วนที่ได้มาจากการถอดเทป หรือหนังสืออื่น ๆ  แต่ทั้งหมดนี้ล้วนอ้างอิงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานทั้งสิ้น

ห้องสมุดธรรมะ