เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

เรียนทุกท่านทราบครับ

เสียงคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้น ผมมีอยู่สองแบบคือ

- อย่างย่อ ทุกอย่างอยู่ใน CD แผ่นเดียว ประกอบไปด้วยพระไตรปิฏกฉบับไทย-บาลี และอรรถกถา และเสียงธรรมคำสอนของหลวงพ่อ ได้แก่เรื่อง บทสวดมนต์ สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี ๒๕๒๑ มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นต้น

- อย่างเต็ม ประกอบไปด้วย CD คำสอนของหลวงพ่อเป็น MP3 จำนวน ๑๙ แผ่น (หรือเป็นแผ่น DVD MP3 จำนวน ๓ แผ่น) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง ซึ่งผมคิดว่าท่านคงจะหาให้ครบได้ยาก

นอกจากนี้ผมยังมี

ซีดีธรรมะท่านจิตโต เป็นกรรมฐานแนวพิจารณาที่ท่านสอนให้เข้าใจในเนื้อหาธรรมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีคำสอนรวมปี ๔๗ - ๕๔  จำนวน ๔๕ แผ่น (หรือเป็นแผ่น DVD MP3 จำนวน ๘ แผ่น)

ท่านใดที่สนใจผมจะจัดส่งให้ครับ ทั้งในและต่างประเทศ ต้องการกี่แผ่นอย่างไรบอกได้ครับ ไม่ต้องเกรงใจ  ไม่คิดค่าส่งแต่อย่างใด หากท่านที่ได้รับเกิดความไม่สบายใจต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ก็ขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายร่วมบริจาคในมูลนิธิหรือโครงการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ใด ๆ ก็ได้ ตามเจตนาที่ท่านต้องการ ตามจำนวนเงินที่ท่านสบายใจนะครับ ท่านที่สนใจส่งเมลมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ครับ  สำหรับท่านที่สามารถอ่านแผ่นดีวีดีได้สามารถระบุได้นะครับว่าต้องการเป็นแผ่นดีวีดี ทั้งนี้จะลดจำนวนแผ่นลงได้มากครับ

ส่วนท่านใดที่ความเร็วอินเตอร์เน็ตเร็วพอ สามารถเข้าไปที่ http://www.tamma.info/ เพื่อดาวน์โหลดหรือฟังออนไลน์จากโปรแกรมเช่น winamp (เลือกจากเมนู file->Open URL ไป copy link มาจาก browser ก่อนนะครับ แล้วก็ paste ลงไป) หรือ windows media player (คลิกขวาที่เมนูบาร์เลือก file->Open URL) ได้ครับ (ในซีดีไฟล์ mp3 จะมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่า (ไฟล์ใหญ่กว่า) )

ตอนนี้ยังไม่สามารถนำไฟล์แบบคุณภาพเสียงดีมาลงได้เนื่องจากติดข้อจำกัดที่ bandwidth นะครับ ท่านใดอยากได้ผมจะจัดส่งเป็นซีดีให้ครับ หรืออาจจะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.luangpor.com ครับ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ได้เพิ่มไฟล์ที่ทำแบบ 64 kbps เพื่อความชัดเจนที่มากขึ้น ในการฟังผ่านเน็ตให้แล้วด้วยครับ

มีหลายท่านด้วยกันสอบถามมาเพื่อขออนุญาตเผยแพร่ต่อ ขอเรียนให้ทราบดังนี้นะครับว่า

เรียกว่าขออนุญาตคงไม่ถูกน่ะครับ ธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อท่านก็เมตตาสอนเป็นสาธารณะ แล้วท่านก็เคยบอกด้วยว่าธรรมะที่ท่านสอน ถ้านำไปเผยแพร่เป็นสาธารณะ ก็เอาไปเผยแพร่ได้เลยไม่ต้องขอ ขอประกาศให้ทราบทั่วกันเลยนะครับว่า ท่านใดต้องการเผยแพร่ต่ออย่างไร ก็ทำกันเถิดครับ ขออนุโมทนาด้วยครับ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศาสนา เพื่อความสุขของดวงจิตทั้งหลายอีกมากมาย หากจะพึงมีจิตดวงใดดวงหนึ่งได้เข้าถึงธรรมที่หลวงพ่อเมตตาสอนไว้ตามแบบพระ พุทธเจ้า เอาแรงเงิน แรงกายอีกเท่าไหร่ ก็แลกไม่ได้ กับ คุณค่าที่จิตดวงนั้นได้เข้าถึงความสุขจากธรรมะ ยังไงๆ ก็คุ้มสุดคุ้มครับ ช่วย ๆ กันครับ