เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

 "..วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ท่านลุงทั้งสอง ท่านสหัมบดีพรหม และท่านย่ามาบอกให้อาตมาไปที่สำนักท่านพระยายมราช วันนี้ท่านลุงนุ่งผ้าไหมโจงกระเบนโก้จังเลย เมื่ออาตมาชมท่านหันมายิ้มบอกว่า "กำลังสอบสวนหนัก" เมื่อไปถึงมีเทวดาเจ้าหน้าที่แต่งชุดแดงทั้งหมด ต่างกันแต่ว่ามีเพชรติดตามเสื้อมากน้อยกว่ากันเท่านั้น ที่แดงล้วนไม่มีเพชรเลยก็มี วันนี้เทวดาผู้ใหญ่มามาก โดยเฉพาะถ้าท่านสหัมบดีพรหมหรือท่านพระอินทร์มา เทวดาจะแต่งกายมีเพชรแบบนี้ เมื่อเข้าที่พร้อมกันแล้ว ท่านลุงใหญ่นายบัญชีท่านบอกว่า

"วันนี้ไม่มีการส่งไปสวรรค์ เป็นพวกลงนรกทั้งหมดเพราะบาปมาก"

ผู้ที่ถูกสอบสวนรายแรกเป็นขุนนางใหญ่ คนนี้เมื่อเป็นมนุษย์รูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาว หน้าสวย จมูกโด่ง คงไม่ใช่คนไทย เจ้าหน้าที่รายงานบาปที่เธอทำว่า

"คนนี้เป็นนักปกครองใหญ่ ในขั้นแรกทำงานเพื่อความเจริญของชาติ แต่การทำเพื่อชาติของเธอผิดกฎของกรรมดี เช่น

๑) สอนให้คนในปกครองรุกรานชาติอื่น มีการรบราฆ่าฟันกันตายไปมาก เมื่อยึดได้แล้ว ครอบครัวของนักรบที่ตายบ้าง พิการบ้าง ก็รับบำเหน็จไม่เพียงพอ แต่ผู้ปกครองรัฐและพรรคพวกอยู่ดีมีสุข

๒) เธอเสพสุขในกามคุณตามใจชอบ ใครก็ตามเมื่อต้องการต้องได้

๓) วาทะในการเจรจาดีแต่หาความจริงยาก ส่วนใหญ่พูดแบบนักการเมืองที่ไม่ใคร่โสภานัก แต่เหตุผลดีคนชอบใจ

๔) สุราเมรัย ดื่มเป็นปกติ และอื่นๆ อีกมาก"

เมื่อท่านลุงฟังแล้วท่านถามว่า "ตามที่โจทก์กล่าวมาเป็นความจริงทุกอย่างหรือ" เธอก้มหน้าไม่ยอมตอบ ท่านลุงไม่ยํ้าเรื่องบาปท่านถามว่า "ในชีวิตของเธอเคยให้ทานบ้างไหม" เธอนิ่ง ท่านลุงถามอีกว่า "เธอเคยสงเคราะห์โดยการช่วยเหลือเนื่องในการงาน (ช่วยทำงาน) มีบ้างไหม" เธอนิ่ง ท่านลุงถามต่ออีกว่า "เธอเคยคิดจะช่วยคนให้มีความสุขบ้างไหม" เธอนิ่งเมื่อท่านลุงถามเธออย่างนี้ ๓ รอบ เธอไม่ตอบ ท่านจึงสั่งเจ้าหน้าที่ว่า

"ภาระของฉันหมดแล้ว พาไปให้นายนิรยบาลเขาเถอะ ต่อนี้ไปเป็นเรื่องของเขา"

เมื่อเจ้าหน้าที่พาไปแล้ว ท่านลุงบอกอาตมาดูตามว่าเขาไปไหน ปรากฏว่านายนิรยบาลพาไปที่สระดอกบัว ก่อนที่เธอจะลงไปมีสภาพเป็นสระนํ้าใสสะอาด มีดอกบัวดอกใหญ่สะพรั่งสวยมาก มีใบล้อมดอกสวยจริงๆ พอไปถึงนายนิรยบาลจับเธอโยนลงไป ลงบนดอกบัวพอดี เมื่อถึงดอกบัวที่บานคอยอยู่แล้ว เท้าทั้งสองของเธอจมลงไปในดอกบัวถึงแข้ง หัวจมลงไปในดอกบัวถึงคอ ตอนนี้ดอกบัวเปลี่ยนสภาพเป็นเหล็ก นํ้าเปลี่ยนสภาพเป็นไฟไม่มีเปลวร้อนแรงมาก ใบบัวกลายเป็นหอกแหลนหลาวที่คอยเสียบเมื่อเธอดิ้นหล่นลงไป ตัวแดงคล้ายเหล็กถูกเผาไฟแดงโชน เสียงร้องดังมากเพราะกลีบบัวพอมีช่องให้เสียงออกมาได้ ที่ตรงนี้ท่านเรียกว่า "นรมขุมใหญ่ขุมที่ ๕ มีชื่อว่า มหาโรรุวนรก"

อาตมาถามท่านลุงว่า "บาปเธอมากขนาดนี้ เธอต้องอยู่ที่ตรงนี้นานเท่าไร"

ท่านบอกว่า "ต้องอยู่ที่ตรงนี้นาน ๘,๐๐๐ ปีนรก เมื่อครบกำหนดนี้แล้วต้องลงอีกหลายขุม พระพุทธเจ้าบรรลุแล้ว ๑๐ พระองค์เศษ จึงได้มีโอกาสเป็นเปรต จากเปรตเป็นอสุรกาย จากอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน จากนั้นต้องเกิดเป็นคนที่ถูกทำร้ายร่างกายหลายพันชาติ จึงหมดกรรมนี้"

ถามท่านว่า "คนชาติไหน"

ท่านบอกว่า "ชาติกวนใจคน.."


ห้องสมุดธรรมะ