เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

"..มีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ ๔-๕ ปี ได้มาคุยกับอาตมา พอคุยไปคุยมาเด็กบอกว่า "ก่อนที่จะมาเกิดแกเกิดเป็นคน เกิดที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มาเกิดใหม่อยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร" เด็กเล่าให้ฟังอีกว่า "สมัยนั้นแกเป็นหนุ่มไปรักสาวคนเดียวกับเพื่อน วันหนึ่งเพื่อนชวนไปเที่ยวก็โดนฟันตาย" คดีนี้ปลัดอำเภอคนที่สอบสวนยังอยู่ ก็เลยไปตามปลัดอำเภอว่าคนชื่อนี้มีไหม ปลัดอำเภอก็บอกว่าสำนวนยังอยู่

การตายจากคนมาเกิดเป็นคนใหม่ จะระลึกชาติได้ ๑ ชาติ ความจำเดิมยังไม่สลายตัว เหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไป ตื่นขึ้นมาก็จำความฝันได้ แต่ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นเปรต เป็นอสุรกาย ใช้เวลานานเป็นกัป ถ้ามาเกิดเป็นคนใหม่จึงจำอะไรไม่ได้.."


ห้องสมุดธรรมะ