เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

ขันตีจ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ ท่านกล่าวว่าความอดทน จัดว่าเป็นมงคล

แหมคำว่าอดทนนี่ ทีแรกเห็นท่าจะต้องเป็นทนอดเสียก่อนละมั๊ง อดทนได้แก่ความอดกลั้น ใครเขาทำอะไร ใครเขาพูดอะไรให้ไม่ชอบใจ โทสะมันเกิดเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าหากว่าเราปล่อยใจให้เป็นไปตามอำนาจของโทสะ น่ากลัว อันตรายจะถึงตัว ดีไม่ดีก็จะเข้าคุกเข้าตะรางหรือตายไป หากว่าเราปฏิบัติตามกระแสที่องค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำว่าไม่ชอบใจอะไรอดทนเข้าไว้ก่อน อดทนเข้าไว้ ขันติ แปลว่าอดใจ ความจริงโสรัจจะนี่เขาแปลว่าสงบเสงี่ยม ขันติ โสรัจจะ นี่เขามาเรียงไว้คู่กัน พระพุทธเจ้ากล่าวไว้คู่กัน ความอดทนอดใจได้จัดว่าเป็นความสุข เพราะอะไร เขาด่ามา เรายังไม่ด่าไป อดใจไว้หน่อยเพราะอะไร เพราะเราเห็นว่าคนที่ด่าเรานี่ เป็นคนเลว ไม่ใช่คนดี วาจาด่าเป็นวาจาสามหาว หาความดีอะไรไม่ได้ ตานี้ ถ้าหากว่าเราไปด่าเขาเข้า เราก็เลวเท่าเขา แล้วเราก็มานั่งดูถึงคนด่า คนที่ด่าคนน่ะ แสดงอาการโฮกฮาก ส่งเสียงดังท่าทางขึ้งเครียด แสดงอำนาจอาจหาญให้ปรากฏ คือว่าคนทั้งหมดที่เขาเดินไปนี่น่ะ เขาจะมองแบบเหยียดหยามเพราะว่าจริยาแสดงอาการ วาจาที่กล่าวออกมาก็ดี ด่าเขานี่มันก็เป็นวาจาหยาบ อาการทางกายที่แสดงออกมาก็หาความน่ารักอะไรไม่ได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่อดใจอดทน อดทนไม่ด่าเขาระงับใจไว้ ทำจิตใจให้ปกติ ถึงแม้ว่าใจมันจะพลุกพล่าน เราบังคับกาย บังคับวาจา ว่าจงอย่าไปด่าเขาเลย ไม่เป็นเรื่อง ไอ้การสร้างความขัดเคืองแบบนี้เป็นโทษ ทำใจสบาย เพียงแค่นี้คนทั้งหลายเขาเห็นเข้า แหม ว่านั่นเขาถูกด่าแล้วนี่ แต่คนนี้ยังอดใจอดทนอยู่ได้สงบเสงี่ยม เป็นคนที่น่ารักจริง ๆ นี่ลองคิดถึงตัวเราว่าพบแบบนั้นเข้าก็แล้วกัน ว่าจะมีความรู้สึกเป็นยังไง

อันนี้มาว่ากันต่อไปถึงความอดทนในเรื่องอื่น การประกอบกิจการงานก็ดี การประพฤติตนเป็นคนดีตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าก็ดี ต้องอดทนทั้งนี้เพราะอะไร เพราะใจของเรานี้ มันเป็นใจเลว ๆ อยู่ตลอดเวลา คือมันคบกับกิเลส ตัณหา อุปาทานอยู่ตลอดเวลา ตามสมัย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่ามันตั้งใจจะสร้างแต่ความเลว ถ้าจะมาทำความดีเข้า มันก็ฝืนอารมณ์เก่า ตอนนี้ต้องอดทนเข้าไว้ ทำใจให้มันชิน นี่ถึงความรู้สึก คราวนี้ถึงการประกอบอาชีพก็เหมือนกัน มันต้องเหนื่อยต้องยาก ถ้าไม่อดทนมันก็ไปไม่ไหว คนใดที่มีความอดทน มีความอดใจ ต่อสู้กับความทุกข์ความยาก คนประเภทนี้ก็มีแต่ความสุข นี่ว่ากันแค่นี้ดีกว่า พูดมากก็เสียเวลา หนังสือเล่มนี้จะโต ๚ะ
 

ห้องสมุดธรรมะ