เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

มงคลข้อ ๒๑ มีความตามพระบาลีว่า อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย จัดว่าเป็นอุดมมงคลท่านว่ายังงั้น

คำว่าไม่ประมาท คือไม่เผลอนั่นเอง คำว่าธรรมทั้งหลายก็แปลว่าความดีเรียกว่าเราไม่เผลอในการที่เราจะประพฤติความดีเข้าไว้ ความดีมีอะไรบ้าง อย่าไปบรรยายกันให้มากเลย พูดกันมาเยอะแล้ว หันไปอ่านตอนต้น ๆ ก็จะพบความดีเอง ถ้าคนทุกคนไม่เผลอในการทำความดี ไม่ปล่อยความดีให้พ้นใจ องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสว่าเป็นอุดมมงคล คือมีความสุขอย่างประเสริฐ ข้อนี้ไปหาข้อเท็จจริงกันเอาเองเถอะ ประเดี๋ยวจะมาหาว่าโฆษณาพระพุทธเจ้ากัน แล้วคนพูดก็กำลังบวชอยู่ในพระพุทธศาสนา แต่ที่พูดมาเป็นศัพท์ของชาวบ้านก็เพราะว่าคนพูดเป็นลูกของชาวบ้าน ชอบใช้ภาษาชาวบ้าน ๆ ธรรมดา เพราะเวลาพูดมาแล้วคุณเสริม หรือท่านพลอากาศตรีหม่อมราชวงศ์เสริม สุขสวัสดิ์ เจ้ากรมสื่อสาร ทอ. นี่กว่าหนังสือจะพิมพ์กันเสร็จ จะเป็นพลโทหรือยังก็ไม่รู้ เอาถ้าเป็นพลโทก็เป็นไป ท่านให้ก็เอา ท่านไม่ให้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนทำใจ สบาย ๆ

เป็นอันว่ามงคลข้อนี้ก็ไม่ขออธิบายมาก ให้ไปนึกกันเอาเอง ไปคิดกันเอาเอง ว่าถ้าคนทุกคนไม่เผลอในการทรงความดี นึกถึงความดีไว้แล้วก็ทำความดีไว้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีความสุขอย่างประเสริฐ คืออุดมมงคล ไปนั่งใคร่ครวญกันเอาเองก็แล้วกันเพราะเวลานี้เขาโฆษณากันบอกว่าปัญญาชนมีเยอะ แต่ไม่แน่นักหรอก ดีไม่ดีพ่อเอาแข้งเข้าไปชนกันเสียนี่ พ่อเอาตัวเข้าไปชนกันเสีย พ่อไม่ใช้ปัญญาเข้าไปชนกันหรอก แปลก แต่เขาบอกว่า เขาเป็นปัญญาชน หรือเขามีปัญญาไว้สำหรับตั้งใจสั่งให้กายมันไปชนกันก็ไม่รู้นี่เป็นเรื่องของเขา พระไม่เกี่ยว ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ