เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

นะโม (3 จบ)

(คาถาบารมี 30 ทัศ)
อิติปารมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคตา อิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโส จะเตนะโม

(คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า)
อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ

พุทธะมะอะอุ ทุกขัง อนัตตา สัมปจิตฉามิ

(ว่า 3 จบ)

แล้วนึกถึงพระ อธิษฐานว่า ขอเคราะห์กรรมทั้งหลายจงอย่าตามเราทัน
ทำเป็นน้ำมนต์อาบด้วยก็ได้ แล้วก็อธิษฐานเหมือนกัน
ต่อด้วยว่า ขอความเป็นอัปมงคลทั้งหลายจงถูกล้างหายไป

คาถานี้หลวงพ่อฤาษีฯให้ไว้กับหลวงพ่อมนัสที่จันทบุรีเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน เป็นคาถาเฉพาะบุคคล ตอนนี้เป็นสาธารณะแล้ว