"..มีอยู่คราวหนึ่งอาตมาลงปาติโมกข์ในโบสถ์ ผีตายโหงมันเพิ่งตาย อายุ ๒๗ ปี ออกลูกตาย วิ่งเข้ามาในโบสถ์เลย ท้าวมหาราชจับขามันไว้ แสดงว่ามันต้องมีกำลังใจสูงพอสมควร ถึงพุ่งเข้ามาที่โบสถ์ได้ ผีบอกว่า "จะมาหาหลวงพ่อ" หลวงพ่อจึงบอกท้าวมหาราชให้ปล่อยเข้ามา แล้วถามว่า "อีหนูเป็นอย่างไร" ตอบว่า "หนูคิดถึงหลวงพ่อ หนูเป็นสัมภเวสีอยู่"

อาตมาก็ให้โมทนาบุญ ธรรมดากำลังลงปาติโมกข์กันอยู่ เข้ามาไม่ได้ ท่านท้าวมหาราชท่านดูแลอยู่ แต่มันวิ่งเข้ามาได้ แสดงว่าต้องมีกำลังสูง.."