เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ พระ บาลีท่านว่ายังงี้ ใครเขาแปลไว้ว่ายังไง อ๋อ การงานที่ปราศจากโทษ ปัดโธ่ เอามันเสียตรง ๆ ไม่ได้หรือพี่ทิด แปลละมักจะอมไอ้ความจริงไว้เสมอ ให้ชาวบ้านเขาเข้าใจความจริงบ้างซี บอกว่าเราทำงานที่ไม่มีโทษ จัดว่าเป็นอุดมมงคล นี่พ่อดันแปลว่าการงานที่ปราศจากโทษ พูดให้มันเต็ม ๆ คำเสียหน่อยให้มันเต็มประโยค อย่าไปอวดความเป็นนักปราชญ์กันอยู่เลย ไอ้พูดแบบนี้ เขียนให้ชาวบ้านเขาอ่านแบบนี้แหละ เขาไม่เข้าใจ เลยหาว่าพระศาสนาไม่ได้ความ ความจริงพระพุทธศาสนาดี แต่ไอ้คนเอาศาสนามาพูดน่ะ มันพูดไม่ค่อยจะหมดเรื่อง ไม่ค่อยจะหมดเปลือก นี่แหละไอ้ความระยำที่ทำให้ศาสนาเสื่อมทราม คนเขาไม่นับถือเป็นแบบนี้อ้าวจะไปนั่งบ่นเขาทำไม มาว่าเรื่องของเราดีกว่า 

การ งานที่ปราศจากโทษ มันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ ก็เหมือน ๆ กับที่พูดมาแล้ว คือทำการงานไม่ให้คั่งค้าง แต่ว่าอย่าทำการงานให้เป็นการเบียดเบียนกับคนอื่นเขา อย่าหัดโกงงาน คืองานมีหน้าที่เท่าใดทำครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่าโกงงาน โอ้โกงน่ะ มันมี ถ้าเขาให้ทำหนึ่ง บางทีทำเสียสอง ลงหมายเลขว่า ๑ ไอ้ทำ ๒ นี่ทำอะไร โกงซีโกงทรัพย์สินของเขา เขาจ่ายบาทเดียวไปจ่ายเสีย ๒ บาท อ้างเหตุผลตามความจำเป็นอย่างที่เขาประมูลการก่อสร้าง สมมติเอานา นี่ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีหรือไม่มีหรอก สมมติเอาสมมติว่าตึกหลังนี้ราคาล้านบาท ราคาจริง ๆ ช่างรับเหมาเขาเอาล้านบาท แล้วบอกว่านี่ไม่ได้แก ถ้าหากว่าล้านบาทฉันไม่ไห้แกสร้างหรอก แกต้องเขียนราคามาล้านสองแสนอีกสองแสนนี่แกจ่ายสดให้ฉัน แล้วฉันจะเอาเงินส่วนรวมจ่ายให้แกไปเมื่อแกทำเสร็จ เป็นล้านสองแสน อย่างนี้เขาเรียกว่างานมีโทษ ใช้ไม่ได้ ทำลายความดี อีกประการหนึ่งกิจการงานที่ท่านสั่ง ทำแค่นี้อย่าทำลดลงไปให้งานมันคั่งค้าง แล้วกิจการงานทุกอย่างอย่าให้มันเข้าไปกระทบกระทั่งคนอื่นเขา อย่าทำลายประโยชน์ของเขา เท่านี้แหละ มงคลข้อนี้ไม่มีอะไรมาก ขืนพูดมากก็รำคาญ เพราะชาวบ้านเขารู้อยู่แล้ว ถ้าหากว่าทุกคนทำงานแบบนี้ ท่านลองคิดทีว่าดีหรือไม่ดี ทำกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เบียดเบียนใคร ที่ดินของเรามีแค่ไร เราใช้แค่นั้น อย่าไปรุกรานเขา อำนาจการงานของเรามีเพียงใดทำเท่านั้นอย่าไปรุกรานงานของบุคคลอื่นเขา แล้วก็อย่าเปลี่ยนแปลงงานของเขาที่มันดีแล้ว งานถูก ๆ ให้มันแพงขึ้นมาอย่างเสาเข็ม บางทีช่างเขาเอาเสาเข็มที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า แต่เราเป็นผู้คุมงาน เราสร้างเสาเข็มเสียเอง เลวกว่าแต่ว่าแพงกว่า แต่เขาไปซื้อที่อื่นมาทั้ง ๆ ที่ดีกว่าของเรา เราบอกใช้ไม่ได้ ไม่เอา ต้องเอาของฉัน งานประเภทนี้มีโทษแน่ เพราะเราโกงเขานี่ เราจะขายของเลวให้มันแพง ประโยชน์มันได้กับเรา แต่ถ้าบังเอิญว่าของเราราคามันแพงกว่า มีคุณสมบัติเท่าเขาหรือเลวกว่าเขาก็ตาม ถ้าเขาไปหามาได้ราคาถูกกว่าของเรา แต่ว่าคุณสมบัติเท่าของเราหรือว่าดีกว่า อย่างนี้ โอ เค อนุมัติทันที อย่างนี้เรียกว่างานที่ไม่มีโทษ ปราศจากโทษ ไอ้เรื่องความมีโทษไม่มีโทษ นี่ก็พูดมาตั้งแต่ความเป็นบัณฑิต และความเป็นพาลมาแล้วก็รู้อยู่แล้ว เป็นอันว่าการงานทุกอย่างเราทำด้วยความบริสุทธิ์ ซื่อตรงต่อการงาน ซื่อตรงต่อเวลางาน ซื่อตรงต่อบุคคลผู้ใช้งาน ซื่อตรงต่อบุคคลผู้รับงาน คือผู้ใต้บังคับบัญชา ซื่อตรงต่อครอบครัวของเรา เราทำงานเพื่อตัว ทำงานเพื่อครอบครัว ตรงไปตรงมาหาโทษไม่ได้ ทุกคนทำงานอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำกับเทวดา ว่าชาวโลกปฏิบัติอย่างนี้แล้ว จะเข้าถึงความเป็นมงคล เพราะมีความสุข ท่านเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหม นึกเอา นี่แหละที่เขาว่าพระพุทธศาสนาบั่นรอนความดีของโลก ลองคิดกันดู การเข้าถึงพระศาสนาจริง ๆ แล้วจะรู้ นี่เราพูดกับคนเต็มคนนะ นี่พูดมาหลายตอนแล้ว ไอ้คนล้นคนกับคนขาดคนไม่พูดด้วย แล้วคนที่พูดนี่เต็มคนหรือไม่เต็มก็ไม่รู้ ลืมดูตัวเอง เอ้าเรื่องนี้ผ่านไป ไม่เห็นจะยากอะไร เรื่องไหนไม่ยากก็รีบ ๆ ก้าวไป หนังสือมันจะโต ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ